Skip to main content

Підвищення професійних навичок агрономів. Національний та міжнародний досвід


Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ПРО КУРС

Цей курс створений у рамках проекту «Запровадження програми дуальної освіти для підвищення практичних навичок молодих професіоналів в агрономії» за підтримки ЄБРР та в партнерстві з агропромхолдингом Астарта-Київ, присвячений поглибленню професійних знань молодих та практикуючих агрономів.

Ви дізнаєтесь про національний досвід у питаннях специфіки системи землеробства, про особливості сівозмін в умовах змін клімату, поглибите експертизу в технологіях обробітку ґрунту, розкриєте для себе особливості систем живлення кукурудзи та пшениці, а також поглибите знання в діагностиці мінерального живлення рослин. З урахуванням міжнародного досвіду, ви дізнаєтесь про кореневу гниль цукрових буряків та методи боротьби з цим захворюванням, особливості азотного та сірчаного живлення для основних сільськогосподарських культур, особливості впливу різних методів обробітку ґрунту та їх вплив на витрати енергії і запаси вологи у ґрунті, поглибите свої знання стосовно стартового удобрення та його впливу на продуктивність кукурудзи та соняшника, дізнаєтеся особливості диференційованої норми висіву кукурудзи та соняшника.

Мета курсу:

Надати розширені знання щодо вирощування основних сільськогосподарських культур (цукрового буряка, пшениці, кукурудзи, соняшника), а також щодо особливостей підживлення культур та методів обробітку ґрунту.

Про що ви довідаєтесь та чому навчитесь?

 • Технологічні та агрономічні знання щодо вирощування основних сільськогосподарських культур та їх удобрення (зокрема кукурудзи, пшениці, соняшнику та цукрового буряку)
 • Специфіку національного землеробства та технологій обробітку ґрунту, з урахуванням сівозмін
 • Особливості різних систем обробітку ґрунту та їх вплив на ґрунт
 • Розуміння діагностики мінерального живлення рослин
 • Розуміння важливості сірчаного та азотного живлення для культур

Для кого цей курс?

 • Практикуючі агрономи, що мають досвід роботи з вирощування основних сільськогосподарських культур та прагнуть поліпшити технології вирощування та живлення рослин
 • Студенти та викладачі сільськогосподарських навчальних закладів, які зацікавлені в поглибленні знань за тематикою тренінгу

        

ПРОГРАМА КУРСУ / СТРУКТУРА КУРСУ / ТЕМАТИКА КУРСУ

Лекція 1. Особливості системи живлення кукурудзи
Лекція 2. Діагностика мінерального живлення рослин
Лекція 3. Система землеробства як основа сталого розвитку сільськогосподарського виробництва
Лекція 4. Особливості сівозмін за умов зміни клімату
Лекція 5. Технології обробітку ґрунту в сучасних системах землеробства
Лекція 6. Ризоктонія кореня та верхівкова гниль цукрових буряків
Лекція 7. Азотне та сірчане живлення строки та норми внесення азоту та сірки під основні культури. Частина 1
Лекція 8. Азотне та сірчане живлення строки та норми внесення азоту та сірки під основні культури. Частина 2
Лекція 9. Вплив різних методів обробітку ґрунту на витрати енергії та запаси вологи
Лекція 10. Диференційована норма висіву кукурудзи та соняшника, методи визначення різних зон продуктивності на полях
Лекція 11. Вплив стартового добрива на продуктивність кукурудзи та соняшника

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Викладач


Викладач

ХНАУ

Професорсько-викладацький склад агрономічний факультет Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, до складу якого входять кафедри: агрохімії, рослинництва, землеробства ім. О.М. Можейка, а також міжнародний експерт – старший агроном компанії Koch Agronomic Service LLC (Німеччина).

Лектори


Рожков Артур Олександрович

Рожков Артур Олександрович

Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва; член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Сумський національний аграрний університет), головний редактор наукового фахового журналу – «Вісник ХНАУ» (сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво»).
Напрям наукової роботи – шляхи реалізації ресурсного потенціалу сільськогосподарських культур; розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій вирощування зернових, зернобобових і технічних культур; інноваційні технології в рослинництві.

Контактні дані лектора: [email protected]

Філон Василь Іванович

Філон Василь Іванович

Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри агрохімії. Основні напрямки наукової діяльності:
– нанодіагностика трансформаційних змін ґрунтів при внесенні добрив;
– вплив різних форм мінеральних добрив на органічну частину ґрунтів;
– безпосередня взаємодія мінеральних добрив (хімічних реагентів) з ґрунтом;
– дослідження калійно-амонійного зв’язку у системі ґрунт-рослина-добриво;
– впровадження X-Rayтомографії у практику ґрунтових досліджень.

Контактні дані лектора: [email protected]

Шевченко Микола Вікторович

Шевченко Микола Вікторович

Доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка. Напрямок наукової роботи – ґрунтозахисне енергозберігальне землеробство.

Контактні дані лектора: [email protected]

Міхаель Бастен

Міхаель Бастен

Міжнародний експерт, старший агроном компанії Koch Agronomic Service LLC (Німеччина). Досвідчений агроном з широким досвідом роботи в хімічній промисловості. Кваліфікований у галузі досліджень та розробок (НДДКР), агрохімії, бізнес-планування, добрив та міжнародного бізнесу. Міхаель має ступінь магістра з агрономії та рослинництва з Кільського університету.

Контактні дані лектора: [email protected]

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Цей курс є безкоштовним. Усе, що вам знадобиться, – доступ до інтернету.

У який час будуть проходити заняття?

Відеолекції і завдання доступні в будь-який час.

 1. Classes Start

  Доступно постійно
 2. Estimated Effort

  10 годин
Enroll