Skip to main content

Управління поливами за краплинного зрошення та дощування


Інститут водних проблем і меліорації

ПРО КУРС

Навчальний курс розроблено Інститутом водних проблем і меліорації НААН спільно  з Європейським банком реконструкції та розвитку за підтримки Європейського Союзу у рамках ініціативи EU4Business.

Під час навчання слухачів буде ознайомлено з усіма основними складовими процесу формування та реалізації режимів зрошення: від ролі і значення властивостей ґрунтів до методів визначення сумарного водоспоживання сільськогосподарських культур, моніторингу та прогнозування вологозабезпечення ґрунтів різними методами – розрахунковими та інструментальними. Завершують онлайн курс лекція щодо складу функціональних можливостей та особливостей практичного застосування створеної в Інституті водних проблем і меліорації нової інформаційно-аналітичної системи управління поливами «Полив онлайн» та лекція французького партнера проекту П’єра Пуллена, присвячена новітнім цифровим агротехнологіям, які можуть бути використані для подальшого розвитку та розширення обсягів застосування систем управління зрошенням.

Мета курсу:

Підвищити рівень кваліфікації керуючих спеціалістів, гідротехніків, агрономів, технологів, керівників та власників сільськогосподарських підприємств, що займаються зрошуваним землеробством. Навчити ефективно керувати поливами за різного типу зрошення.

Про що ви довідаєтесь та чому навчитесь?

Дізнаєтесь про комплексний підхід до процесу управління зрошенням, а саме отримаєте:

 • Базові знання про ґрунтові властивості і їх вплив на режими зрошення
 • Розуміння ключових моментів в організації процесу зрошення в залежності від ґрунтових умов за краплинного зрошення та дощування
 • Практичні поради та рекомендації щодо організації зрошення
 • Знання щодо доступної вологи в ґрунті
 • Відповіді на питання коли, де і скільки поливати

Для кого цей курс?

 • Керуючі спеціалісти, керівники та власники сільськогосподарських підприємств
 • Гідротехніки та агрономи сільськогосподарських підприємств

        

ПРОГРАМА КУРСУ / СТРУКТУРА КУРСУ / ТЕМАТИКА КУРСУ

Лекція 1. Концептуальні засади управління зрошенням (лектор Михайло Ромащенко)
Лекція 2. Метод призначення строків поливу – основа режимів зрошення (лектор Андрій Шатковський)
Лекція 3. Застосування методу Пенмана-Монтейта для управління зрошенням (лектор Андрій Шатковський)
Лекція 4. Використання дистанційних даних для управління зрошенням (лектор Юлія Даниленко)
Лекція 5. Особливості застосування системи «Полив онлайн» (лектор Тетяна Матяш)
Лекція 6. Перспективні цифрові агротехнології для розвитку систем управління зрошенням (лектор П’єр Пулен)

        

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

80% або більше відсотків пройдених тестів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Розробник курсу


Інститут водних проблем і меліорації

Інститут водних проблем і меліорації

Інститут було засновано 23 грудня 1929 року в Харкові, а з 1944 р., після перерви, спричиненої війною, він відновив свою діяльність у Києві.
У 2011 році він отримав назву – Інститут водних проблем і меліорації (ІВПіМ).
Сьогодні ІВПіМ працює у системі Національної академії аграрних наук України (НААН).
Станом на 01.01.2020 р. науковий кадровий потенціал Інституту та його дослідної мережі складає 117 науковців, з них 12 докторів і 46 кандидатів наук.
Протягом 2016-2020 рр. у Інституті ведуться дослідження за Програмою наукових досліджень «Наукові основи та технології сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель» («СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ І МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ») за напрямами:
– наукові основи сталого водокористування, охорони та відтворення водних ресурсів
– наукові й техніко-технологічні засади розвитку сільськогосподарських меліорацій
– наукові основи та технології використання меліорованих земель гумідної зони.

Лектори


Михайло Ромащенко

Михайло Ромащенко

Директор Інституту водних проблем і меліорації НААН.
Вчений-аграрій, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Спеціалізується на дослідженні питань меліорації земель, раціонального використання водних ресурсів, захисту с.-г. угідь і сільських населених пунктів від шкідливої дії вод, технологій та технічних засобів мікрозрошення.
Михайлом Ромащенко започатковано новий науковий напрям – екологічно безпечне зрошення. М.І. Ромащенко запропонував та теоретично обґрунтував новий методичний підхід до формування водозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошення‚ розробив наукові та нормативно-методичні засади організації і ведення еколого-меліоративного моніторингу зрошуваних земель, нову концепцію захисту сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів від процесів підтоплення, повеней та паводків. Під його науковим керівництвом та безпосередній участі в Україні розроблено науково-теоретичні засади для широкого впровадження технічних засобів та систем мікрозрошення.

Контактні дані лектора: [email protected]

Андрій Шатковський

Андрій Шатковський

Доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інститут водних проблем і меліорації НААН.
Основний напрям діяльності – дослідження та наукове обґрунтування параметрів краплинного зрошення сільськогосподарських культур, зокрема вивчення водно-поживного режиму ґрунту, дослідження закономірностей водоспоживання та формування зон зволоження.
Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії»), експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій. За роботу «Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур» Указом Президента України (№ 419/2018) присуджено Премію Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Контактні дані лектора: [email protected]

Юлія Даниленко

Юлія Даниленко

Канд. техн. наук, завідувач лабораторії, Інститут водних проблем і меліорації НААН.
Має досвід використання ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі при дослідженні природних та антропогенних процесів та явищ.
Спеціалізація: використання ГІС-технологій та даних ДЗЗ при вивченні земельних та водних ресурсів, зокрема управлінні водними ресурсами у сільському господарстві. Вільно володіє відповідним програмним забезпеченням для оброблення даних ДЗЗ з подальшою візуалізацією у ГІС середовищі. Має досвід аналізу просторових даних (цифрові моделі рельєфу, оптичні дані дистанційного зондування). Кваліфікація підтверджена міжнародними сертифікатами за напрямом «Використання даних дистанційного зондування в управлінні водними ресурсами у сільському господарстві».

Контактні дані лектора: [email protected]

Тетяна Матяш

Тетяна Матяш

Канд. техн. наук, старший наук. співр., завідувач відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій, Інститут водних проблем і меліорації НААН.
Спеціалізація: розроблення інформаційних технологій, методів і систем для дослідження формування і реалізації режимів зрошення, розробка методів з формування вартості послуг з подачі води на зрошення, розроблення науково-методичного і правового забезпечення формування шляхів реалізації державної політики для розвитку меліорації земель, дослідження впливу змін клімату на вологозабезпечення рослин, розроблення системи управління зрошенням і водорегулюванням, дослідження закономірностей процесів споживання вологи на меліорованих землях для управління водним режимом меліорованих ґрунтів.
Практикуючий фахівець з впровадження цифрових технологій в аграрне виробництво, управління зрошенням, формування режимів зрошення, дослідження процесів евапотранспірації.

Контактні дані лектора: [email protected]

П’єр Пулен

П’єр Пулен

Директор і співзасновник компанії Valeur-Tech, Франція.
Спеціалізація: Agtech, IoT, управління даними сільського господарства, консалтинг, управління, стратегічне планування, технічний та політичний аналіз.
Практикуючий консультант з інтегрованих рішень Agtech у Франції, Африці та Євразії (Україна). Valeur-Tech інтегрує всі технічні компоненти (IoT / дані / зображення) та організаційні питання, необхідні для впровадження цифрових технологій у сільське господарство.

Контактні дані лектора: [email protected]

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Цей курс є безкоштовним. Усе, що вам знадобиться, – це доступ до інтернету.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так. Успішно виконавши завдання курсу, ви отримаєте сертифікат про його проходження.

У який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання і можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

 1. Classes Start

  Доступно постійно
 2. Estimated Effort

  2 години
Enroll